Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal dagen met een verlenging dagen_verlenging 01/01/2015 - ∞
Aantal vergoede dagen met een inschakelingsuitkering Cumul_dagen_iu 01/01/2015 - ∞
Artikel van gezinshoofd Artikel_gezinshoofd 01/01/2015 - ∞
Eerste maand met een inschakalingsuitkering first_month_iu 01/01/2015 - ∞
Flag arbeidsongeschiktheid flag_ao 01/01/2015 - ∞
Flag verlenging flag_verlenging 01/01/2015 - ∞
Gemeente GEMEENTE 01/01/2015 - ∞
Leeftijd Leeftijd 01/01/2015 - ∞
Maand van uitstroom maand_uitstroom 01/01/2015 - ∞
Positie in de gezinssamenstelling categorie 01/01/2015 - ∞
Statuut statuut 01/01/2015 - ∞
Studieniveau studieniveau 01/01/2015 - ∞
Vervaldatum start_einderecht 01/01/2015 - ∞