Bron Réfugiés_Ukraine_STATBEL

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Statbel

Naam

Réfugiés_Ukraine_STATBEL

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - ∞

Coverage/scope

Deze databron bevat de personen met de Oekraïense nationaliteit of de nationaliteit van de voormalige Sovjet-Unie (voor personen ouder dan 65 jaar) die sinds 1 maart 2022 nieuw zijn ingeschreven in het Rijksregister.

Periodiciteit

De meting van de gegevens gebeurt per kwartaal, ongeveer twee weken na de laatste dag van het kwartaal.

Elk kwartaalbestand bevat telkens ook de inschrijvingen die geregistreerd werden in de voorgaande kwartaalbestanden (d.w.z. van het jaar zelf en de jaren voordien).

 

Observatie eenheid

/

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/