Variabele: Premies

Een verbetering voorstellen

Naam

Premies

Afkorting

Primes

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de bezoldigingen in het kwartaal die niet rechtstreeks verbonden zijn met de prestaties gedurende een bepaald kwartaal: premies, gratificaties, winstparticipaties, dertiende maand en gelijkaardige voordelen

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.
  • Vergoedingen toegekend door het Fonds voor Bestaanszekerheid komen niet voor op de aangifte van de werkgever maar op de aangifte van het Fonds voor Bestaanszekerheid - geen link mogelijk met de werkgever waar de prestaties zijn geleverd

Internationale compatibiliteit

/