Variabele: Datum beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum beslissing

Afkorting

date_decision

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de datum waarop de beslissing is getroffen waarbij het recht is vastgesteld

Bron

DWH_SPFSS_RHT

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Indien er een nieuwe beslissing wordt genomen over het betroffen recht, wordt er een nieuw record gecreëerd en wordt de nieuwe beslissingsdatum bij deze variabele geregistreerd. De oorspronkelijke beslissingsdatum wordt dan opgenomen in de variabele "date_decision_corr".
  • De beslissing tot herziening van het recht wordt in de meeste gevallen met terugwerkende kracht genomen. De datum van beslissing van het recht ligt in deze gevallen dus vaak na de startdatum van het recht.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/