Bron DWH_CREF_diplomes

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Conseil des Recteurs

Naam

DWH_CREF_diplomes

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Coverage/scope

De gegevens omvatten alle afstudeerjaren sinds het academiejaar 1987-1988. De gegevens bevatten de categorieën van de studies, toegangbewijs en de studies buiten het universitaire systeem.

Periodiciteit

De gegevens worden jaarlijks geleverd aan het Datawarehouse.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het diploma van een student. Als eenzelfde student twee diploma's behaalt in hetzelfde jaar, wordt slechts één van beide in rekening genomen.

Structuur

De bestanden worden per academiejaar gecreëerd.

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens betreffende de gediplomeerden van het niet-universitaire Franstalige onderwijs zijn beschikbaar in de bron Saturn.

Voor de jaren uit de periode voorafgaand aan het Bologna-akkoord (1987-1988 tot 2004-2005), zijn enkel de domeinen en studiecategorieën beschikbaar. De programmatitels zijn beschikbaar voor de gediplomeerden sinds het van kracht gaan van het decreet Marcourt (2015-2016).

Links

/