Variabele: RemAbsPay

Een verbetering voorstellen

Naam

RemAbsPay

Afkorting

RemAbsPay

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Vergoeding betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat volledig afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd (cfr. RemAbsDays).

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De RemAbsPay komt overeen met looncode 51 in de aangifte.

Vermits deze prestaties niet meer geteld worden in het arbeidsvolume (eerder stelsels van brugpensioen of invaliditeit) en de bijhorende weddes eerder een sociale vergoeding zijn, tellen deze niet mee in de Sal100.

Internationale compatibiliteit

/