Variabele: Maand van uitstroom

Een verbetering voorstellen

Naam

Maand van uitstroom

Afkorting

maand_uitstroom

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft de maand tijdens dewelke de werkloze is uitgestroomd

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

Personen die van de integratie-uitkering zijn uitgesloten omdat het recht op deze uitkering afloopt, moeten aan twee voorwaarden voldoen om als uitgesloten te worden beschouwd.

  • De persoon ontvangt een toelage in maand X maar ontvangt geen toelage meer in maand X+1.
  • De datum van uitsluiting van de vergoeding is de tweede dag van maand X tot en met de laatste dag van maand X+1.

Internationale compatibiliteit

/