Variabele: Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Duree_itt

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het aantal dagen aan waarvoor een uitbetaling als volledige tijdelijke arbeidsonderbreking werd verricht (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/