Variabele: Code bijzondere bezoldigingswijze

Een verbetering voorstellen

Naam

Code bijzondere bezoldigingswijze

Afkorting

Remmth

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt of de werknemer betaald wordt volgens een bijzondere bezoldigingswijze

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet van toepassing 01/01/2005 - 31/12/2016
1Werknemer die een stuk- of taakloon ontvangt of die per taak (= prestatie) wordt betaald 01/01/2005 - 31/12/2016
2Werknemer die geheel of gedeeltelijk met een commissieloon wordt betaald 01/01/2005 - 30/09/2014
3Werknemer betaald via het systeem van dienstencheques 01/01/2005 - 31/12/2016