Variabele: Code bijzondere regels

Een verbetering voorstellen

Naam

Code bijzondere regels

Afkorting

Code_bijzondere_regels

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Bijzondere regel(s) waarmee rekening werd gehouden voor de betaling van een pensioenrecht

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De bijzondere regels kunnen in combinatie met elkaar voorkomen. In deze gevallen worden de verschillende codes achter elkaar geregistreerd in hetzelfde veld.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet van toepassing 01/01/2001 - 31/03/2016
01Toekenning van minimumpensioen(openbare sector) 01/01/2001 - 31/03/2016
02Beperking van het absoluut plafond (openbare sector) 01/01/2001 - 31/03/2016
03Vermindering van het pensioen ingevolge cumul met een beroepsactiviteit 01/01/2001 - 31/03/2016
04Opschorting van het pensioen ingevolge cumul met een beroepsactiviteit, een vervangingsinkomen of een sociaal voordeel of ingeval van een sanctie 01/01/2001 - 31/03/2016
05Cumul tussen een rustpensioen en een overlevingspensioen 01/01/2001 - 31/03/2016
06Cumul met pensioenrechten op naam van de echtgenoot 01/01/2002 - 31/03/2016
07Verblijfs- en nationaliteitsvoorwaarden 01/01/2001 - 31/03/2016
08Burgerlijke stand 01/01/2001 - 31/03/2016
09Cumul buitenlandse pensioenen die een nulbetaling rechtvaardigen 01/04/2002 - 31/03/2016