Variabele: Prestatietype

Een verbetering voorstellen

Naam

Prestatietype

Afkorting

T_prest

Thema

Arbeidsregime

Definitie/omschrijving

Code (voltijds, deeltijds, speciaal, onbepaald) die informatie verstrekt over het arbeidsregime op de laatste dag van het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het arbeidsregime en het percentage deeltijds kunnen in LATG enkel onrechtstreeks bepaald worden. Voor werknemers met deeltijdse prestaties evenals bepaalde groepen met onregelmatige prestaties moeten de arbeidsprestaties ook in uren uitgedrukt worden.

Het prestatietype speciaal heeft betrekking enerzijds op arbeid bij tussenpozen (dit is tijdelijke arbeid en interimarbeid in toepassing van de bepalingen op tijdelijk werk, de interimarbeid en de terbeschikkingstelling van personeel) en op de arbeid verricht door thuisarbeiders. Anderzijds bevat dit arbeidsregime seizoenarbeid, waaronder de korte arbeidsperiodes begrepen worden ten gevolge van de seizoensgebonden aard van het werk of de noodzaak van de onderneming om een beroep te doen op versterking voor bepaalde perioden van het jaar.

Arbeidsprestaties die niet als voltijds, deeltijds of speciaal kunnen worden beschouwd omdat er geen reële arbeidsprestaties verricht zijn, krijgen de code onbepaald. Het zijn prestaties die enkel bestaan uit vakantiedagen en/of gelijkgestelde dagen.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
FVoltijds 01/01/1997 - 31/12/2002
IOnbepaald 01/01/1997 - 31/12/2002
PDeeltijds 01/01/1997 - 31/12/2002
SSpeciaal 01/01/1997 - 31/12/2002