Variabele: Regionalisatiecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Regionalisatiecode

Afkorting

Codreg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of een buitenlandse werkgever een vestiging in België heeft en of er werknemers in België actief zijn voor de buitenlandse werkgever.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Tot het tweede kwartaal van 2014 bevatte deze variabele de aanduiding of een werkgever meerdere vestigingseenheden heeft.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
ABuitenlandsewerkgever met vestiging in België. In dit geval wordt het vestigingsnummer vande Belgische vestigingseenheid aangegeven. 01/01/2022 - 31/12/2023
BBuitenlandsewerkgever zonder vestiging in België, met werknemers die in België actief zijnvoor de buitenlandse werkgever. Deze werknemers vallen onder de Belgischesociale zekerheid. Het gaat, bijvoorbeeld, over handelsvertegenwoordigers ofinstallateurs van de buitenlandse werkgever. In dit geval wordt een fictiefvestigingsnummer aangegeven overeenkomstig het gewest waar de werknemerhoofdzakelijk tewerkgesteld is. 01/01/2022 - 31/12/2023
CBuitenlandsewerkgever zonder vestiging in België, met werknemers die niet in België actiefzijn voor de buitenlandse werkgever maar toch onder de Belgische socialezekerheid vallen omwille van hun tewerkstelling bij een andere werkgever. Indit geval wordt er logischerwijze geen info m.b.t. het vestigingsnummeraangegeven. 01/01/2022 - 31/12/2023
XNog niet bepaald totwelke groep de werkgever behoort. 01/01/2022 - 31/12/2023 Omdat bij de invoering van de verplichte vermelding van de vestigingseenheid voor alle werkgevers het niet altijd duidelijk was tot welke groep een werkgever behoorde, werd ook de waarde 'X' gebruikt. Deze gevallen worden behandeld zoals de werkgevers van type B.