Variabele: Begindatum periode van het recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum periode van het recht

Afkorting

Debut_Droit

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Begindatum van de periode van recht op kinderbijslag voor het kind (deze periode omvat de refertemaand).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De periode omvat de refertemaand.

Internationale compatibiliteit

/