Variabele: Augustus 2021

Een verbetering voorstellen

Naam

Augustus 2021

Afkorting

refmaand_202108

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft voor de maand augustus in het jaar 2021 weer of er al dan niet gebruik werd gemaakt van het overbruggingsrecht en of deze uitkering volledig of gedeeltelijk was.

Meer uitleg over de voorwaarden en bedragen van deze uitkering is te vinden op de website van het RSVZ.

Bron

COVID19_INASTI_OR

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/08/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/