Variabele: Samenstelling gezin

Een verbetering voorstellen

Naam

Samenstelling gezin

Afkorting

Samenst_gezin

Thema

Gezinsgegevens

Definitie/omschrijving

De samenstelling van het gezin van de rechthebbende

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de gezinssituatie van de rechthebbende vanaf de zevende maand van arbeidsongeschiktheid.
  • De bepaling van het statuut van het gezin wordt voor werknemers en zelfstandigen op basis van de dezelfde criteria bepaald. Om als gerechtigde met last te worden beschouwd, mag de persoon ten laste geen bruto-inkomen verdienen van meer dan 951,65 euro per maand. Een tweede plafond staat toe om als alleenstaande beschouwd te worden wanneer het maandelijks bruto beroepsinkomen van de personen met wie hij samenwoont hoger is dan 951,65 euro, maar kleiner is dan 1531,93 euro (code 6). Een derde plafond staat toe om als alleenstaande beschouwd te worden wanneer het maandelijks bruto vervangingsinkomen van de personen met wie hij samenwoont hoger is als 951,65 euro, maar kleiner of gelijk is aan 1047,35 euro (code 5). Deze bedragen zijn geldig op 01/06/2016.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbekend of niet van betekenis 01/01/2003 - ∞
1Met gezinslast (wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/2003 - ∞
2Met gezinslast (kinderen) 01/01/2003 - ∞
3Met gezinslast (ascendenten, bloedverwanten tot in de derde graad) 01/01/2003 - ∞
4Alleenstaande 01/01/2003 - ∞
5Samenwonende 01/01/2003 - ∞
6Gerechtigde heeft betaald als alleenstaande omdat de personen met wie hij samenwoont een beroepsinkomen hebben dat ligt tussen het eerste (951,65 euro op 01/06/16) en tweede plafond (1531,93 euro op 01/06/16) van het toegelaten inkomen 01/01/2003 - ∞
7Gerechtigde heeft betaald als alleenstaande omdat de persoon met wie hij samenwoont een beroepsinkomen heeft dat ligt tussen het eerste en derde plafond van het toegelaten inkomen 01/01/2010 - ∞
8Alleenstaande gerechtigde heeft betaald als gerechtigde met gezinslast door betaling van alimentatie  01/01/2014 - ∞