Variabele: Hoofdprestatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoofdprestatie

Afkorting

Pp_rrn

Thema

Arbeidsprestatie, COVID-19

Definitie/omschrijving

Code die aangeeft of de arbeidsprestatie al dan niet de hoofdprestatie is.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de personen die verschillende arbeidsprestaties leveren die aangegeven worden bij de RSZ, wordt de belangrijkste prestatie bepaald volgens volgende criteria, in volgorde van belang:

  • Actief op het einde van het kwartaal (Ja/neen)
  • Verbonden met het hoogste brutoloon (normaal +forfaitair loon)
  • Het belangrijkste type prestatie (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/seizoenarbeid, onbekend)
  • Verbonden met het grootste aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid)
  • Verbonden met het grootste aantal gelijkgestelde dagen
  • Eerste in de lijst

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
YJa 01/01/2022 - 31/12/2023
NNee 01/01/2022 - 31/12/2023