Bron DWH_Fedris_FAT_PM_MAR

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_PM_MAR

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

Het betreft het bestand met de betalingen voor de ongevallen van de zeevarenden (koopvaardij en zeevisserij) voor wie het FAO verzekeraar is.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Site web de Fedris