Variabele: Afkomstig van MedEx

Een verbetering voorstellen

Naam

Afkomstig van MedEx

Afkorting

INDMEDIT

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan of de gegevens afkomstig zijn van MedEx. Deze organisatie voert de medische onderzoeken uit voor het statutair personeel van de publieke sector (wet van 3 juli 1967).

Bron

DWH_FAT_ITT_71, DWH_FAT_ITT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/