Bron DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA is het hoofdbestand. Het bevat gegevens van de arbeidsprestaties van alle werknemers die worden aangegeven bij de RSZ. Vanaf 2017 zijn ook de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten opgenomen in de bestanden van de RSZ.

Een uitgebreider overzicht van de verschillende bestanden die de RSZ aanlevert en meer uitleg over de (invoering van de) DMFA-aangifte, vindt u terug in de bronbeschrijving van DWH_ONSS_StatbaseDMFA.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid van DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA is de tewerkstellingslijn.

Structuur

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA is het hoofdbestand. De observatie-eenheid is de tewerkstellingslijn. Een tewerkstellingslijn groepeert alle prestaties van dezelfde werknemer bij dezelfde werkgever in dezelfde hoedanigheid (arbeider,..) en met dezelfde arbeidsomstandigheden (voltijds/deeltijds,... arbeidsduur, arbeidsregime, PC,..) Deze tewerkstellingslijn wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van variabelen "WrPid" en "Occupation Sequence Number".

Alle tewerkstellingslijnen met eenzelfde waarde voor de variabele "WrPid" vormen de werknemerslijn (de groepering van alle tewerkstellingslijnen waarvoor eenzelfde sociale bijdrage geldt). Alle tewerkstellingslijnen van alle werknemerslijnen samen vormen de informatie over één en dezelfde job.

Een job heeft één lijn die de hoofdlijn is, gekenmerkt door een waarde "Y" voor de variabele "pp_rrnmc" en nul, één of meerdere nevenlijnen, gekenmerkt door de waarde "N" voor de variabele "pp_rrnmc". Voor gegevens die betrekking hebben op lonen, bijdragen en arbeidsvolumes, wordt steeds de som gemaakt van alle tewerkstellingslijnen binnen dezelfde job. Voor de andere gegevens wordt alleen de waarde genomen op de hoofdlijn.

Om na te gaan of de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, moet gebruikt worden gemaakt van de variabele R_Exclus. Een waarde "I" op de hoofdlijn betekent dat de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, een waarde "O" dat ze niet meer bestaat op de laatste dag van het kwartaal.

Een persoon kan echter meerdere jobs hebben, maar niet bij dezelfde werkgever. Binnen de RSZ wordt de belangrijkste job aangeduid door de variabele pp_rrn = 'Y'.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/fr/home.htm