Variabele: Persoonlijke bijdrage

Een verbetering voorstellen

Naam

Persoonlijke bijdrage

Afkorting

Cotper

Thema

Bijdragen, Loon

Definitie/omschrijving

Bedrag van de normale persoonlijke bijdrage op basis van de bezoldigingen in het kwartaal.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De inhoudingen op het dubbel vakantiegeld zijn hier niet meegerekend.

Internationale compatibiliteit

/