Variabele: Code ISCO 2008

Een verbetering voorstellen

Naam

Code ISCO 2008

Afkorting

CITP08

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De internationale standaardberoepenclassificatie is opgemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze classificatie bevat 4 detailniveaus.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Beroepen bij de strijdkrachten 01/01/2014 - 31/12/2016
01Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
011Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
0110Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
02Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
021Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
0210Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
03Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
031Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
0310Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
1Managers 01/01/2014 - 31/12/2016
11Directeurs van grote ondernemingen, hogere kaderleden, leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2014 - 31/12/2016
111Leden van wetgevende en uitvoerende macht , hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1111Leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2014 - 31/12/2016
1112Hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1113Traditionele dorpshoofden 01/01/2014 - 31/12/2016
1114Beleidsvoerende medewerkers van belangenorganisaties 01/01/2014 - 31/12/2016
112Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2014 - 31/12/2016
1120Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2014 - 31/12/2016
12Managers op administratief en commercieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
121Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
1211Managers op financieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
1212Managers op het gebied van human resources 01/01/2014 - 31/12/2016
1213Managers op het gebied van beleid en planning 01/01/2014 - 31/12/2016
1219Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
122Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2014 - 31/12/2016
1221Managers op het gebied van verkoop en marketing 01/01/2014 - 31/12/2016
1222Managers op het gebied van reclame en public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
1223Managers op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2014 - 31/12/2016
13Managers op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
131Managers op het gebied van land- en bosbouw , visserij en aquacultuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1311Managers op het gebied van land- en bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
1312Managers op het gebied van aquacultuur en visserij 01/01/2014 - 31/12/2016
132Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 01/01/2014 - 31/12/2016
1321Managers in de industrie 01/01/2014 - 31/12/2016
1322Managers in de delfstoffenwinning 01/01/2014 - 31/12/2016
1323Managers in de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
1324Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
133Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
1330Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
134Managers op het gebied van professionele diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
1341Managers op het gebied van kinderopvang 01/01/2014 - 31/12/2016
1342Managers op het gebied van menselijke gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
1343Managers op het gebied van ouderenzorg 01/01/2014 - 31/12/2016
1344Managers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening 01/01/2014 - 31/12/2016
1345Managers op het gebied van onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
1346Filiaalhouders op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen 01/01/2014 - 31/12/2016
1349Managers op het gebied van professionele diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
14Managers in het hotel en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
141Hotel- en restaurantmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
1411Hotelmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
1412Restaurantmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
142Managers in de detail- en groothandel 01/01/2014 - 31/12/2016
1420Managers in de detail- en groothandel 01/01/2014 - 31/12/2016
143Managers op het gebied van andere diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
1431Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 01/01/2014 - 31/12/2016
1439Managers op het gebied van diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
2Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen 01/01/2014 - 31/12/2016
21Wetenschappers en ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
211Natuur- en aardwetenschappers 01/01/2014 - 31/12/2016
2111Natuurkundigen en sterrenkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2112Meteorologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2113Scheikundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2114Geologen en geofysici 01/01/2014 - 31/12/2016
212Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2014 - 31/12/2016
2120Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2014 - 31/12/2016
213Biowetenschappers 01/01/2014 - 31/12/2016
2131Biologen, botanici, zoölogen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2132Adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 01/01/2014 - 31/12/2016
2133Milieudeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
214Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnisch ingenieurs) 01/01/2014 - 31/12/2016
2141Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2142Burgerlijk ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2143Milieu-ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2144Ingenieurs mechanica 01/01/2014 - 31/12/2016
2145Ingenieurs scheikunde 01/01/2014 - 31/12/2016
2146Mijningenieurs, metallurgen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2149Ingenieurs, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
215Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 01/01/2014 - 31/12/2016
2151Ingenieurs elektriciteit 01/01/2014 - 31/12/2016
2152Ingenieurs elektronica 01/01/2014 - 31/12/2016
2153Ingenieurs telecommunicatie 01/01/2014 - 31/12/2016
216Architecten, planologen, landmeters en designers 01/01/2014 - 31/12/2016
2161Bouwkundig architecten 01/01/2014 - 31/12/2016
2162Landschapsarchitecten 01/01/2014 - 31/12/2016
2163Product- en kledingdesigners 01/01/2014 - 31/12/2016
2164Stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2165Cartografen en landmeters 01/01/2014 - 31/12/2016
2166Grafisch en multimedia designers 01/01/2014 - 31/12/2016
22Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
221Artsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2211Huisartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2212Specialisten op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
222Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 01/01/2014 - 31/12/2016
2221Verpleegkundig kaderpersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
2222Vroedvrouwen 01/01/2014 - 31/12/2016
223Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
2230Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
225Dierenartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2250Dierenartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
226Andere specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
2261Tandartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2262Apothekers 01/01/2014 - 31/12/2016
2263Specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 01/01/2014 - 31/12/2016
2264Kinesisten en fysiotherapeuten 01/01/2014 - 31/12/2016
2265Diëtisten en voedingsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2266Audiologen en logopedisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2267Optometristen en orthoptisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2269Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
23Onderwijsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
231Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2310Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
232Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2320Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
233Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2330Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
234Onderwijzers in het lager- en kleuteronderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2341Onderwijzers in het lager onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2342Onderwijzers in het kleuteronderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
235Andere onderwijsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2351Specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 01/01/2014 - 31/12/2016
2352Leraren in het buitengewoon onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2353Andere taalleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2354Andere muziekleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2355Andere kunstleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2356Leraren informatica (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2359Onderwijsdeskundigen , niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
24Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 01/01/2014 - 31/12/2016
241Specialisten op financieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
2411Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
2412Financieel en beleggingsadviseurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2413Financieel analisten 01/01/2014 - 31/12/2016
242Specialisten op het gebied van organisatie en bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
2421Bedrijfs- en organisatieanalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2422Beleidsadviseurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2423Specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling 01/01/2014 - 31/12/2016
2424Specialisten op het gebied van personeelsopleidingen 01/01/2014 - 31/12/2016
243Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
2431Specialisten op het gebied van reclame en marketing 01/01/2014 - 31/12/2016
2432Specialisten op het gebied van public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
2433Verkoopspecialisten in medische, farmaceutische en technische producten (met uitzondering van ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
2434Verkoopspecialisten informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
25Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
251Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2511Systeemanalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2512Softwareontwerpers 01/01/2014 - 31/12/2016
2513Web- en multimediaontwerpers 01/01/2014 - 31/12/2016
2514Applicatieprogrammeurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2519Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
252Databank- en netwerkspecialisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2521Ontwerpers en beheerders van databanken 01/01/2014 - 31/12/2016
2522Systeembeheerders 01/01/2014 - 31/12/2016
2523Netwerkspecialisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2529Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
26Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
261Juristen 01/01/2014 - 31/12/2016
2611Advocaten 01/01/2014 - 31/12/2016
2612Rechters 01/01/2014 - 31/12/2016
2619Juristen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
262Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren 01/01/2014 - 31/12/2016
2621Archivarissen en conservatoren 01/01/2014 - 31/12/2016
2622Bibliothecarissen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
263Sociaal wetenschappers, theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2014 - 31/12/2016
2631Economen 01/01/2014 - 31/12/2016
2632Sociologen, antropologen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2633Filosofen, historici en politicologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2634Psychologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2635Maatschappelijk werkers 01/01/2014 - 31/12/2016
2636Theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2014 - 31/12/2016
264Auteurs, journalisten en taalkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2641Auteurs en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2642Journalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2643Vertalers, tolken en andere taalkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
265Scheppende en uitvoerende kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
2651Beeldend kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
2652Musici, zangers en componisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2653Dansers en choreografen 01/01/2014 - 31/12/2016
2654Regisseurs en producenten voor film en theater en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2655Acteurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2656Omroepers voor radio, televisie en andere media 01/01/2014 - 31/12/2016
2659Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
3Technici en verwante beroepen 01/01/2014 - 31/12/2016
31Technici op het gebied van wetenschap en techniek 01/01/2014 - 31/12/2016
311Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen 01/01/2014 - 31/12/2016
3111Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
3112Technici op het gebied van civieltechnische werken 01/01/2014 - 31/12/2016
3113Technici op het gebied van elektriciteit 01/01/2014 - 31/12/2016
3114Technici op het gebied van elektronica 01/01/2014 - 31/12/2016
3115Technici op het gebied van mechanica 01/01/2014 - 31/12/2016
3116Technici op het gebied van chemische installaties en raffinaderijen 01/01/2014 - 31/12/2016
3117Technici in de delfstoffen- en metallurgiewinning 01/01/2014 - 31/12/2016
3118Technisch tekenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
3119Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
312Toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
3121Toezichthoudend personeel in de mijnbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3122Toezichthoudend personeel in de industrie 01/01/2014 - 31/12/2016
3123Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
313Technici voor het beheer en de controle van industriële processen 01/01/2014 - 31/12/2016
3131Procesoperatoren van elektriciteitscentrales 01/01/2014 - 31/12/2016
3132Procesoperatoren van verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 01/01/2014 - 31/12/2016
3133Procesoperatoren van chemische installaties 01/01/2014 - 31/12/2016
3134Procesoperatoren van aardolie- en aardgasraffinaderijen 01/01/2014 - 31/12/2016
3135Procesoperatoren metaalproductie 01/01/2014 - 31/12/2016
3139Technici voor het beheer en de controle van industriële processen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
314Technici op het gebied van biowetenschappen, landbouw en bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3141Technici op het gebied van de biowetenschappen (met uitzondering van medische technici) 01/01/2014 - 31/12/2016
3142Technici op het gebied van de landbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3143Technici op het gebied van de bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
315Bestuurders en technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders 01/01/2014 - 31/12/2016
3151Scheepswerktuigkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016