Variabele: INSZ-nummer begunstigde sommendelegatie

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ-nummer begunstigde sommendelegatie

Afkorting

insz_begunst_som

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Geeft het insz-nummer weer van de ontvangers die door de rechter werden aangewezen om het Groeipakket te ontvangen.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/