Variabele: Referte aantal dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Referte aantal dagen

Afkorting

Days_671

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal werkdagen waarvoor de onderwerping aan sociale zekerheid gevraagd wordt.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Indien een vastbenoemde werknemer ontslagen wordt, moet een bijdrage voor werkloosheid (werknemerskengetal 672) en een bijdrage voor ziekte- en invaliditeit betaald worden (werknemerskengetal 671). In de aangifte is het referteloon ('LMS 671' en 'LMS 672'), de bijdrage ('cot 671' en 'cot 672') en het aantal refertedagen vermeld ('days 671' en 'days 672').

Internationale compatibiliteit

/