Variabele: INSZ Rechtgevend Kind

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ Rechtgevend Kind

Afkorting

INSZ_kind

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van het rechtgevende kind.

Bron

DWH_VUTG_KB_Statuut

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In geval het INSZ van het rechtgevend kind gelijk is aan het INSZ van de begunstigde, is de begunstigde van de kinderbijslag het kind zelf.

Internationale compatibiliteit

/