Bron DWH_BCSS_MiniRN_BEL

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Minirn

Naam

DWH_BCSS_MiniRN_BEL

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - ∞

Coverage/scope

Het minirn is een databank die afgeleid is uit het rijksregister, met een beperkt aantal gegevens. Het bestand DWH_BCSS_MiniRN_BEL, aanwezig in het datawarehouse, is een gedeeltelijke kopie van het minirn.

DWH_BCSS_MiniRN_BEL bevat slechts één bruikbaar gegeven, namelijk de woonplaats op het niveau van de gemeente. Daarnaast wordt uit het rijksregisternummer ook het geslacht en de geboortedatum afgeleid. Het minirn is dus beperkter in aantal kenmerken dan het bestand met rijksregistergegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium : het bevat geen woonplaats op statistische sector, geen nationaliteit en geen gegevens over de gezinssamenstelling.

Vanaf 1/1/2011 is er (door uitvoering van de stroom APH) in essentie sprake van twee bronnen minirn, een voor België en een voor het buitenland. Het minirn voor België dekt de volledige (legale) bevolking wonend in België - het bevat iedereen die ingeschreven is in het rijksregister met inbegrip van het wachtregister. Naast de variabele codnis bevat het bestand van het minirn voor België nu ook een aparte variabele met de landencode van de woonplaats. Deze code is hier steeds die van België. De variabele codnis bevat, in tegenstelling tot vroeger, enkel nog de gemeentecode. Wat de populatie betreft is het minirn voor België in theorie dezelfde als deze van het bestand met Rijksregistergegevens dat ADS-SB ter beschikking stelt (beperkt tot de personen die in België wonen met inbegrip van het wachtregister).

Periodiciteit

Op de laatste dag van ieder jaar, om 24:00u (of preciezer, de eerste dag van het nieuwe jaar) wordt er een kopie gemaakt van dit minirn. Het minirn wordt één maal per jaar ingeladen, al zijn de bestanden in feite wel beschikbaar op trimestriële basis. De kopie m.b.t. 1 januari wordt vanaf 2005 systematisch ingeladen in het Datawarehouse.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

DWH_BCSS_MiniRN_BEL is een tweede bron voor persoonskenmerken in het Datawarehouse, naast de rijksregistergegevens die geleverd worden door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het vroegere NIS. DWH_BCSS_MiniRN_BEL wordt ingeladen in het Datawarehouse omdat het sneller beschikbaar is.

Op 1 januari 2011 en 1 januari 2012 bestaan het oude Minirn, dat loopt tot 01/01/2012, en het nieuwe Minirn naast elkaar.

Links

http://www.ksz-bcss.fgov.be/