Variabele: Gepresteerde uren 0

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde uren 0

Afkorting

P_ur000

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle uren met een prestatiecode 0, dus niet alleen van de uren waarvoor de belangrijkste prestatiecode 0 van toepassing is (zie variabele 'Barb000').

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/