Variabele: Einddatum recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum recht

Afkorting

date_end

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de exacte einddatum waarop het recht slaat

Bron

DWH_SPFSS_RHT

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • In bepaalde gevallen kan voorkomen dat de periodes van het recht van opeenvolgende records elkaar overlappen. De startdatum van het record x valt dan voor de einddatum van record x-1. Het record x betreft dan een herziening. De einddatum van het recht in record x-1 kan dan worden gelijkgesteld met de startdatum van recht in record x.
  • In geval van overlijden van de betrokkene kan de einddatum van de betalingsperiode na de einddatum van het recht vallen.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/