Variabele: Loonklasse

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonklasse

Afkorting

Salcla

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonklasse waartoe het dagloon RSZ behoort

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.
  • Gemiddeld dagloon voor voltijdse werknemers wordt ingedeeld in 121 loonklassen met interval van 1,25 Euro.

Internationale compatibiliteit

/