Variabele: Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.

Afkorting

NRONSSUTIL

Thema

Arbeidsongeval, Werkgever

Definitie/omschrijving

RSZ-nummer van het bedrijf waar het slachtoffer - uitzendkracht tewerkgesteld was op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

/