Variabele: Einde van de periode van ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Einde van de periode van ongeschiktheid

Afkorting

DFIN

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt de einddatum van de ongeschiktheid aan.

Bron

DWH_Fedris_FAT_SINPERIT

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet zelden is de arbeidsongeschiktheid beperkt tot één dag, met name de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deze dag wordt vergoed voor het geleden loonverlies (variabele MONTPERTSAL).

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/