Variabele: Competentiecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Competentiecode

Afkorting

Competentie_code

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Instelling die belast is met de inzameling van de gegevens betreffende de pensioenrechten en betalingen van pensioenen.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Pensioenkadaster wordt gevoed door de aangiften van de uitbetalende pensioeninstellingen. Deze zijn wettelijk verplicht de specificaties van de betalingen van pensioenvoordelen mee te delen aan Smals, die belast is met de technische ondersteuning en inzameling van de pensioengegevens. De instellingen die onder de bevoegdheid vallen van de RSZPPO dienen hun aangiften echter rechtstreeks te versturen naar de RSZPPO en de Sociale Verzekeringskassen voor Zelfstandigen moeten hun aangiftes indien bij RSVZ.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1RIZIV 01/01/2001 - 31/03/2016
2RSZPPO 01/01/2001 - 31/03/2016
3RSZV 01/01/2001 - 31/03/2016
4RIZIV + Adm. Fin. 01/01/2001 - 31/03/2016
5RSZPPO 01/01/2001 - 31/03/2016