Variabele: Reële inkomen van de zelfstandige

Een verbetering voorstellen

Naam

Reële inkomen van de zelfstandige

Afkorting

inkomen_reeel

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het inkomen van de zelfstandige dat als belastbare basis wordt gehanteerd voor de bepaling van de personenbelasting (dit is het netto belastbaar inkomen).

Bron

DWH_INASTI_ECLIPZ

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het is mogelijk dat het reële inkomen gelijk is aan 0. Het betreft inkomens waarbij het reële inkomen effectief gelijk is aan 0, waarbij het negatief is of waarbij het inkomen niet gekend is. In deze gevallen is het inkomen dat gebruikt wordt voor de berekening van het pensioen gelijk aan het minimum, omdat er wel sociale bijdragen zijn betaald.

Internationale compatibiliteit

/