Variabele: Duurtijd van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Duurtijd van de entiteit

Afkorting

ent_duration

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de duurtijd van de entiteit. Indien de entiteit opgericht werd met een beperkte duurtijd, dan wordt deze duurtijd in aantal jaren opgenomen. Voor entiteiten van onbepaalde duur wordt dit gegeven niet ingevuld.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/