Variabele: Soort pensioen volledig

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen volledig

Afkorting

Soort_pensioen_volledig

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

 

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet. Deze variabele is gedetailleerder dan de variabele ‘soort_pensioen’.

 

Vanaf 01/01/2016 wordt de variabele soort_pensioen_volledig anders geconstrueerd dan in de voorgaande jaren. Reden daarvoor zijn een aantal suboptimale keuzes die gemaakt werden in het verleden. De  belangrijkste aanpassingen worden hieronder opgelijst:

o      De overgangsuitkeringen van werknemers en zelfstandigen worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder de overlevingspensioenen van werknemers en zelfstandigen.

o    De voordelen voor vrij verzekerden rust en overleving worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder het rustpensioen en overlevingspensioen van werknemers.

o    Het echtscheidingspensioen voor werknemers, het echtscheidingspensioen voor zelfstandigen, het echtscheidingspensioen voor de overheidssector, het buitenlands echtscheidingspensioen en het wezenpensioen worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder de categorie afgeleide pensioenen.

o    De categorie ‘buitenlands rust- en overlevingspensioen’ en de categorie ‘tweedepijlerpensioen’ worden beide opgesplitst in rust- en overlevingspensioenen. Dit onderscheid wordt  gemaakt, maar wordt verder niet wordt gecontroleerd.

o    De categorieën ‘kapitaal ouderdomsrente werknemer’, ‘kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar rust’, ‘kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving’ en ‘Kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving’ worden opgenomen als aparte categorieën.

 

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

  • Deze variabele werd afgeleid op basis van de variabelen 'code_voordeel', ', 'periodiciteit', en 'aansluitingsnummer'.
  • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste en tweede pensioenpijler.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen gestegen (overlevingspensioenen in het werknemersstelsel, buitenlandse pensioenen en IGO/GIB). Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1rustpensioen werknemer 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
2kapitaal ouderdomsrente werknemer 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
3premie minimum werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
4rustpensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5premie minimum zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6rustpensioen overheid
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
7kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
8overlevingspensioen werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
9kapitaal weduwerente
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
10overgangsuitkering werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
11overlevingspensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
12overgangsuitkering zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
13overlevingspensioen ambtenaar
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
14kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
15buitenlands rustpensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
16buitenlands overlevingspensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
17voordelen vrij verzekerden rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
18voordelen vrij verzekerden overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
19gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) en inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
20tegemoetkoming mindervaliden
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
21echtscheidingspensioen werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
22echtscheidingspensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
23echtscheidingspensioen overheidssector
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
24buitenlands echtscheidingspensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
25wezenpensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
26tweedepijlerpensioen rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
27tweedepijlerpensioen overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
28overige 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.