Variabele: Gewoonlijk land van tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewoonlijk land van tewerkstelling

Afkorting

CPAYSOCCN

Thema

Arbeidsongeval, Werkgever

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het land aan van de gewoonlijke plaats van tewerkstelling van het slachtoffer.

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

/