Bron DWH_Fedris_FAT_PAIAD

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_PAIAD

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

Informatie over de betalingen aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Site web de Fedris