Variabele: Reden voor tijdelijke werkloosheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden voor tijdelijke werkloosheid

Afkorting

redentw

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

 

Deze variabele bevat de redenen van de tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de coronavirus COVID-19 epidemie.
 
Aan de hand van de structurele bestanden die door de RVA worden overgemaakt is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de COVID-19-epidemie en de werkloosheid voor een andere reden.
 
Voor elke persoon in dit bestand is de reden van de tijdelijke werkloosheid "overmacht". 
 
Gelet op de vermindering van het aantal infecties door COVID-19 tussen juni en augustus 2020 is er beslist om de maatregelen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid door COVID-19 te verstrengen vanaf september 2020. Sindsdien moet een statuut van tijdelijke werkloosheid worden gevraagd voor “economische redenen”, met uitzondering van de sectoren die het meest zijn getroffen door de gezondheidscrisis. Naar aanleiding van de “tweede golf” van het coronavirus is vanaf oktober 2020 de reden van de tijdelijke werkloosheid echter opnieuw “overmacht” voor elke persoon die in dit bestand is opgenomen. De maand september 2020 heeft dus een bijkomende reden van tijdelijke werkloosheid, namelijk “economische redenen”.
 
De tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen op 14 en 15 juli 2021 maakt deel uit van de gevallen van “overmacht”. Vanaf juli 2021 wordt in de bron COVID19_ONEM_chômage_temporaire meegedeeld of de tijdelijke werkloosheid al dan niet door overstromingen werd veroorzaakt dankzij de variabele flood. Deze variabele is echter weinig betrouwbaar.
 
In het kader van de overstromingen werd het begrip van overmacht tijdelijk uitgebreid om de mensen die een andere woning moeten zoeken of een overstroomde woning moeten herstellen/schoonmaken, te laten genieten van tijdelijke werkloosheid.

 

Bron

COVID19_ONEM_chômage_temporaire

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 30/06/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens betreffende de tijdelijke werkloosheid in deze variabele verschillen enigszins van de gegevens in de variabele raisct van het structurele bestand. De gegevens in deze variabele zijn vóór verificatie (in tegenstelling tot het structurele bestand) en de ASR5-filter (de aangifte van tijdelijke werkloosheid door de werkgever) werd hier toegepast.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
overmacht - force majeureovermacht 01/03/2020 - 30/06/2022
economische redenen - raisons économiqueseconomische redenen 01/09/2020 - 30/09/2020