Variabele: Reden uitsluiting van tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden uitsluiting van tewerkstelling

Afkorting

AFExclusionOcc_onss100

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Reden voor uitsluiting van de tewerkstelling werknemerslijn

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/