Variabele: Code "indiener" van de aanvraag

Een verbetering voorstellen

Naam

Code "indiener" van de aanvraag

Afkorting

indiener_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt wie het erkennings- of verwijderingsdossier heeft ingediend (bv. de betrokkene zelf, de rechthebbenden, een arts, een overheidsdienst, de werkgever, ...).

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen wanneer hij zelf vaststelt of door een andere arts op de hoogte gesteld wordt dat een werknemer getroffen is door een erkende beroepsziekte die vermeld is in de officiële lijst of wanneer hij meent dat deze ziekte te wijten is aan de uitoefening van het beroep of ook nog indien deze ziekte vermeld is in de Belgische of Europese lijst van beroepsziekten of de lijst van ziekten die gemeld moeten worden teneinde ze eventueel in deze Europese lijst op te nemen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
[blanco]Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2016
00Overheidsdienst 01/01/2001 - 31/12/2016
01De betrokkene zelf 01/01/2001 - 31/12/2016
1Eerste algemene aanvragen 01/01/2001 - 31/12/2016
02Rechthebbenden 01/01/2001 - 31/12/2016
03Behandelende geneesheer 01/01/2001 - 31/12/2016
04Overheid 01/01/2001 - 31/12/2016
05Bedrijfsarts 01/01/2001 - 31/12/2016
5Andere aanvragen 01/01/2005 - 30/09/2005
06Buitenlandse instelling 01/01/2001 - 31/12/2016
07FBZ 01/01/2001 - 31/12/2016
7Aanvragen voor samenwerking van Belgische en buitenlandse organisaties 01/01/2001 - 31/12/2016
08Andere 01/01/2001 - 31/12/2016
8Andere 01/01/2016 - 31/12/2016
09Ziekenfonds 01/01/2001 - 31/12/2016
9Ziekenfonds 01/01/2001 - 31/03/2002
10Werkgever 01/01/2004 - 31/12/2016
11Eerste aanvraag 01/01/2001 - 31/12/2016
12Aanvraag na verwerping 01/01/2001 - 31/12/2016
13Aanvraag wegens hervallen na genezing 01/01/2001 - 31/12/2016
15Bedrijfsarts 01/01/2014 - 31/12/2016
16 01/01/2001 - 31/12/2016 Deze code is niet meer in gebruik sinds 1999 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.
17Regelgeving asbestfonds 01/01/2008 - 31/12/2016
21Aanvraag om herziening 01/01/2001 - 31/12/2016
22Herziening van ambtswege 01/01/2004 - 31/12/2016
23Verbeterde beslissing van een opvolgingsonderzoek 01/01/2014 - 31/12/2016
31Aanvraag toekenning hulp van een andere persoon 01/01/2001 - 31/03/2005
32Aanvraag om verwijdering zwangeren 01/01/2001 - 31/12/2016
34Aanvraag van rechthebbenden 01/01/2001 - 31/12/2016
35Aanvraag voor toekenning preferentieel stelsel (koninklijk besluit 13 januari 1983) 01/04/2004 - 31/12/2016
37Aanvraag om verwijdering 01/01/2001 - 31/12/2016
47Herrinnering van aanvraag om definitieve verwijdering 01/01/2010 - 31/12/2016
61Verbeterde beslissing van een verbeterde beslissing 01/10/2013 - 31/12/2016
62Aanvraag voor herziening van een genomen beslissing ingevolge regelgeving door het Beheerscomité (bv.begrafeniskosten, ...) 01/01/2001 - 31/12/2016
63Betwisting over administratieve beslissing voor arbeidsrechtbank of -hof 01/01/2001 - 31/12/2016
69 01/01/2001 - 30/09/2010 Deze code is niet meer in gebruik sinds 1972 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.