Variabele: Refertemaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Refertemaand

Afkorting

refmaand

Thema

Aard van werkloosheid

Definitie/omschrijving

De refertemaand is de maand waarop de betaling betrekking heeft. Het kan voorkomen dat voor de refertemaand maart er nog betalingen in april, mei, enz. volgen.

Bron

Crise_énergétique_ONEM_chômage_temporaire

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/10/2022 - 30/06/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het verschil tussen de indieningsmaand en de refertemaand:
De indieningsmaand is de maand tijdens dewelke de uitbetalingsinstellingen de betalingen indienen bij de RVA en de refertemaand is de maand waarop een betaling betrekking heeft. Er kunnen meerdere refertemaanden tijdens één indieningsmaand ingediend worden. Indien de refertemaand kleiner is dan de indieningsmaand spreken we van achterstallige betalingen.

Internationale compatibiliteit

/