Het is mogelijk om als privéonderneming een diversiteitsmeting van het eigen personeel aan te vragen. Op basis van het KBO-nummer van de onderneming worden de werknemers afgebakend en krijgt u per jaar enkele standaard tabellen aangeleverd. Diversiteitsmetingen starten vanaf het eerste jaar dat het KBO-nummer voorkomt, met als vroegste jaar 2015.

Gezien het grote aantal bestaande privéondernemingen wordt er met een standaarduitvoering gewerkt: er wordt een standaard contract opgesteld voor alle ondernemingen en de tabellen die aangeleverd worden zijn ook steeds dezelfde. Er wordt niet afgeweken van deze tabellen.

De tabellen worden geëncrypteerd aangeleverd. Om de bestanden te kunnen openen dient u het gratis programma Kleopatra te installeren en een sleutelpaar aan te maken (zie handleiding).

Hoe aanvragen?

Stuur een email naar dwh-diversity@ksz-bcss.fgov.be met onderstaande gegevens:

  • Naam van de onderneming
  • Adres van de onderneming
  • KBO-nummer(s) van de onderneming
  • Naam en e-mail van de contactpersoon
  • Naam en functie van de persoon die het contract zal ondertekenen
  • Publieke sleutel Kleopatra