Variabele: Bijdrage PX 2P

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage PX 2P

Afkorting

CuCOT_PX_2P

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijzondere aanvullende bijdrage van 1,50% op stortingen voor een buitenwettelijk pensioen die 30.000 euro (niet geïndexeerd) overschrijden

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/10/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Supplementaire en bijzondere bijdragen op bepaalde vergoedingen (werknemerskengetal 867)

Internationale compatibiliteit

/