Naam

Regime

Afkorting

Regime

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal dagen per week van het arbeidsstelsel van de werknemer.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Als het een vaste wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het aantal dagen per week van de werknemer. De arbeidsregeling wordt vast genoemd wanneer de werknemer een vast aantal dagen per week werkt (1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 dagen/week). Als het een variabele wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het gemiddeld aantal dagen per week tijdens dewelke de werknemer verondersteld wordt arbeid te verrichten, rekening houdend met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus.

Bij omzetting van de prestaties naar het stelsel van 5 dagen/week, moet het gelijk zijn aan 500.

Aandacht: de dagen worden uitgedrukt in honderdsten van dagen (5dagen/week = 500; 2,66 dagen/week= 266).

Internationale compatibiliteit

/