Bron DWH_Fedris_FAT_PM_IT

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_PM_IT

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

 

Bevat alle informatie over de maandelijkse uitbetalingen voor tijdelijke ongeschiktheid, ook m.b.t. de werknemers voor wie er geen bijdragen worden ingehouden (bv. leerlingen jonger dan 18 jaar met arbeidsovereenkomst). De terugbetaling van het wettelijke gewaarborgd loon aan de werkgever geeft geen aanleiding tot het opmaken van een attest behalve voor de werknemers voor wie er geen persoonlijke bijdragen worden ingehouden.

Dit bestand heeft dus geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid. Het is mogelijk (een minderheid van de gevallen) dat het slachtoffer met tijdelijke ongeschiktheid is (bijvoorbeeld: een tijdelijke herval) terwijl een permanente ongeschiktheid is erkend.

 

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Site web de Fedris