Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

NaceOcc

Thema

Arbeidsprestatie, Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Nace-code van de tewerkstellingslijn.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Nace-code die samengaat met de tewerkstellingslijn. Voor de arbeidsprestaties RSZPPO is niet alleen de activiteitssector van de werkgever gekend maar ook de Nace-code van de tewerkstellingslijn. Toch is dit gegeven een sleutelvariabele in de afbakening van de tewerkstellingslijnen bij de RSZPPO. Een werknemer met meerdere tewerkstellingslijnen kan verschillende NACE-codes hebben. Het veld pprr mc met waarde Y wordt dan geselecteerd.

Dit gegeven wordt voornamelijk gebruikt voor de sociale maribel.

Deze variabele vervangt de vroegere 'Nacecd'.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1110Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/2005 - 31/12/2007
1121Groenteteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1122Bloementeelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1123Boomkwekerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1130Fruitteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
1210Rundveehouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1220Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1231Fokvarkenshouderij 01/01/2005 - 31/12/2007
1232Varkensvetmesterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1241Kippenkwekerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1242Productie van eieren 01/01/2005 - 31/12/2007
1243Overige pluimveehouderijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1250Overige dierenfokkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
1300Gemengd landbouwbedrijf 01/01/2005 - 31/12/2007
1410Diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/2005 - 31/12/2007
1420Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/2005 - 31/12/2007
1500Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
2011Bosbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
2012Bosexploitatie 01/01/2005 - 31/12/2007
2020Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/2005 - 31/12/2007
5010Visserij 01/01/2005 - 31/12/2007
5020Visteelt 01/01/2005 - 31/12/2007
10100Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
10200Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
10300Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/2005 - 31/12/2007
11100Winning van aardolie en aardgas 01/01/2005 - 31/12/2007
11200Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2005 - 31/12/2007
12000Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2005 - 31/12/2007
13100Winning van ijzererts 01/01/2005 - 31/12/2007
13200Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/2005 - 31/12/2007
14110Winning van bouw- en siersteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14121Winning van cementsteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14122Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/2005 - 31/12/2007
14130Winning van leisteen 01/01/2005 - 31/12/2007
14211Winning van zand 01/01/2005 - 31/12/2007
14212Winning van grind 01/01/2005 - 31/12/2007
14220Winning van klei en kaolien 01/01/2005 - 31/12/2007
14300Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2005 - 31/12/2007
14400Productie van zout 01/01/2005 - 31/12/2007
14500Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
15111Productie van vers vlees 01/01/2005 - 31/12/2007
15112Productie van diepgevroren vlees 01/01/2005 - 31/12/2007
15121Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
15122Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
15131Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/2005 - 31/12/2007
15132Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
15201Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15202Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15311Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/2005 - 31/12/2007
15312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
15320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2005 - 31/12/2007
15331Verwerking en conservering van groenten 01/01/2005 - 31/12/2007
15332Productie van diepgevroren groenten 01/01/2005 - 31/12/2007
15333Verwerking en conservering van fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
15411Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/2005 - 31/12/2007
15412Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15420Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15430Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2005 - 31/12/2007
15510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2005 - 31/12/2007
15610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
15710Vervaardiging van voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
15720Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
15811Industriële bakkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15812Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15820Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
15830Vervaardiging van suiker 01/01/2005 - 31/12/2007
15840Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
15850Vervaardiging van deegwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
15860Verwerking van koffie en thee 01/01/2005 - 31/12/2007
15870Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/2005 - 31/12/2007
15880Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2005 - 31/12/2007
15890Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
15910Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
15920Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/2005 - 31/12/2007
15930Vervaardiging van wijnen 01/01/2005 - 31/12/2007
15940Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2005 - 31/12/2007
15950Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
15960Vervaardiging van bier 01/01/2005 - 31/12/2007
15970Vervaardiging van mout 01/01/2005 - 31/12/2007
15980Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/2005 - 31/12/2007
16000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
17110Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17120Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17130Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17140Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17150Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/2005 - 31/12/2007
17160Vervaardiging van naaigarens 01/01/2005 - 31/12/2007
17170Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/2005 - 31/12/2007
17210Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17220Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17230Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17240Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17250Vervaardiging van overige weefsels 01/01/2005 - 31/12/2007
17300Textielveredeling 01/01/2005 - 31/12/2007
17401Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
17402Confectie van overige textielartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
17510Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2005 - 31/12/2007
17520Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2005 - 31/12/2007
17530Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/2005 - 31/12/2007
17540Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
17600Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
17710Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2005 - 31/12/2007
17720Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
18100Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
18210Vervaardiging van werkkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18221Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
18222Vervaardiging van maatkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18230Vervaardiging van onderkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18241Vervaardiging van babykleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18242Vervaardiging van sportkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
18243Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2005 - 31/12/2007
18244Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
18300Bontnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
19100Looien en bereiden van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
19200Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
19301Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
19302Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
20101Zagen en schaven van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20102Impregneren van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20200Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20300Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
20400Vervaardiging van houten emballage 01/01/2005 - 31/12/2007
20510Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/2005 - 31/12/2007
20520Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
21110Vervaardiging van papierpulp 01/01/2005 - 31/12/2007
21121Vervaardiging van papier 01/01/2005 - 31/12/2007
21122Vervaardiging van karton 01/01/2005 - 31/12/2007
21210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2005 - 31/12/2007
21220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
21230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2005 - 31/12/2007
21240Vervaardiging van behangselpapier 01/01/2005 - 31/12/2007
21250Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/2005 - 31/12/2007
22110Uitgeverijen van boeken 01/01/2005 - 31/12/2007
22120Uitgeverijen van kranten 01/01/2005 - 31/12/2007
22130Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2005 - 31/12/2007
22140Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22150Overige uitgeverijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22210Dagbladdrukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22220Overige drukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22230Boekbinden 01/01/2005 - 31/12/2007
22240Prepress-activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
22250Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
22310Reproductie van geluidsopnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22320Reproductie van video-opnamen 01/01/2005 - 31/12/2007
22330Reproductie van computermedia 01/01/2005 - 31/12/2007
23100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
23200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
23300Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2005 - 31/12/2007
24120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2005 - 31/12/2007
24130Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
24140Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
24151Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24152Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/2005 - 31/12/2007
24160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2005 - 31/12/2007
24170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2005 - 31/12/2007
24200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
24300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2005 - 31/12/2007
24410Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24421Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24422Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
24511Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24512Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24520Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
24610Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
24620Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/2005 - 31/12/2007
24630Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2005 - 31/12/2007
24640Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
24650Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/2005 - 31/12/2007
24660Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
24700Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2005 - 31/12/2007
25110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
25120Loopvlakvernieuwing 01/01/2005 - 31/12/2007
25130Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/2005 - 31/12/2007
25210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
25220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
25230Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
25240Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
26110Vervaardiging van vlakglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26130Vervaardiging van holglas 01/01/2005 - 31/12/2007
26140Vervaardiging van glasvezels 01/01/2005 - 31/12/2007
26150Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26211Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/2005 - 31/12/2007
26212Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/2005 - 31/12/2007
26220Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26230Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
26240Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/2005 - 31/12/2007
26250Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26260Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
26300Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
26401Vervaardiging van dakpannen 01/01/2005 - 31/12/2007
26402Vervaardiging van bakstenen 01/01/2005 - 31/12/2007
26403Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2005 - 31/12/2007
26510Vervaardiging van cement 01/01/2005 - 31/12/2007
26520Vervaardiging van kalk 01/01/2005 - 31/12/2007
26530Vervaardiging van gips 01/01/2005 - 31/12/2007
26610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
26630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2005 - 31/12/2007
26640Vervaardiging van mortel 01/01/2005 - 31/12/2007
26650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2005 - 31/12/2007
26660Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/2005 - 31/12/2007
26700Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/2005 - 31/12/2007
26810Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
26820Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
27100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2005 - 31/12/2007
27210Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/2005 - 31/12/2007
27220Vervaardiging van stalen buizen 01/01/2005 - 31/12/2007
27310Koudtrekken 01/01/2005 - 31/12/2007
27320Koudwalsen van bandstaal 01/01/2005 - 31/12/2007
27330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2005 - 31/12/2007
27340Draadtrekken 01/01/2005 - 31/12/2007
27410Productie van edele metalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27421Productie van aluminium 01/01/2005 - 31/12/2007
27422Eerste verwerking van aluminium 01/01/2005 - 31/12/2007
27431Productie van lood, tin en zink 01/01/2005 - 31/12/2007
27432Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/2005 - 31/12/2007
27441Productie van koper 01/01/2005 - 31/12/2007
27442Eerste verwerking van koper 01/01/2005 - 31/12/2007
27451Productie van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27452Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27510Gieten van ijzer 01/01/2005 - 31/12/2007
27520Gieten van staal 01/01/2005 - 31/12/2007
27530Gieten van lichte metalen 01/01/2005 - 31/12/2007
27540Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/2005 - 31/12/2007
28110Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/2005 - 31/12/2007
28120Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
28210Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28220Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2005 - 31/12/2007
28300Vervaardiging van stoomketels 01/01/2005 - 31/12/2007
28401Smeden van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28402Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28403Poedermetallurgie 01/01/2005 - 31/12/2007
28510Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28520Algemene metaalbewerking 01/01/2005 - 31/12/2007
28610Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
28620Vervaardiging van gereedschap 01/01/2005 - 31/12/2007
28630Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
28710Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
28720Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28730Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/2005 - 31/12/2007
28741Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2005 - 31/12/2007
28742Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/2005 - 31/12/2007
28743Vervaardiging van veren 01/01/2005 - 31/12/2007
28751Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28752Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
28753Vervaardiging van brandkasten 01/01/2005 - 31/12/2007
28754Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
28755Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2005 - 31/12/2007
29120Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/2005 - 31/12/2007
29130Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
29141Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
29142Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/2005 - 31/12/2007
29210Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/2005 - 31/12/2007
29220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
29230Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
29241Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29242Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
29243Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29244Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29245Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
29246Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/2005 - 31/12/2007
29247Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29310Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/2005 - 31/12/2007
29321Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
29322Herstelling van landbouwmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29410Vervaardiging van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt aangedreven 01/01/2005 - 31/12/2007
29420Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/2005 - 31/12/2007
29430Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
29510Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2005 - 31/12/2007
29520Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
29530Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
29540Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2005 - 31/12/2007
29550Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/2005 - 31/12/2007
29561Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/2005 - 31/12/2007
29562Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
29563Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2005 - 31/12/2007
29564Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/2005 - 31/12/2007
29601Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/2005 - 31/12/2007
29602Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/2005 - 31/12/2007
29710Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
29720Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
30010Vervaardiging van kantoormachines 01/01/2005 - 31/12/2007
30020Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/2005 - 31/12/2007
31100Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2005 - 31/12/2007
31200Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2005 - 31/12/2007
31300Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/2005 - 31/12/2007
31400Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
31501Vervaardiging van lampen 01/01/2005 - 31/12/2007
31502Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
31610Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
31621Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/2005 - 31/12/2007
31622Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/2005 - 31/12/2007
31623Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
32100Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2005 - 31/12/2007
32201Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
32202Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/2005 - 31/12/2007
32300Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33101Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2005 - 31/12/2007
33102Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2005 - 31/12/2007
33103Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/2005 - 31/12/2007
33201Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33202Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33300Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/2005 - 31/12/2007
33401Vervaardiging van brillen 01/01/2005 - 31/12/2007
33402Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
33500Vervaardiging van uurwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
34100Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
34201Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
34202Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
34300Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/2005 - 31/12/2007
35110Bouw en reparatie van schepen 01/01/2005 - 31/12/2007
35120Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
35200Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/2005 - 31/12/2007
35300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
35410Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
35420Vervaardiging van rijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
35430Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
35500Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
36111Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/2005 - 31/12/2007
36112Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke en voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36121Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36122Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/2005 - 31/12/2007
36130Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36141Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36142Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36150Vervaardiging van matrassen 01/01/2005 - 31/12/2007
36210Slaan van munten en medailles 01/01/2005 - 31/12/2007
36221Bewerking van diamant 01/01/2005 - 31/12/2007
36222Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/2005 - 31/12/2007
36223Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
36224Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
36300Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2005 - 31/12/2007
36400Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
36500Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
36610Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
36620Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
36630Overige industrie, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
37100Recycling van metaalafval 01/01/2005 - 31/12/2007
37200Recycling van niet-metaalafval 01/01/2005 - 31/12/2007
40110Productie van elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40120Transmissie van elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40130Distributie van en handel in elektriciteit 01/01/2005 - 31/12/2007
40210Productie van gas 01/01/2005 - 31/12/2007
40220Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
40300Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/2005 - 31/12/2007
41000Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2005 - 31/12/2007
45111Slopen van gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45112Grondverzet 01/01/2005 - 31/12/2007
45120Proefboren en boren 01/01/2005 - 31/12/2007
45211Bouwen van individuele huizen 01/01/2005 - 31/12/2007
45212Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45213Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
45214Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
45215Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
45220Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/2005 - 31/12/2007
45230Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
45241Baggerwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
45242Overige waterbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
45250Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/2005 - 31/12/2007
45310Elektrische installatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45320Isolatiewerkzaamheden 01/01/2005 - 31/12/2007
45331Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45332Overig loodgieterswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45340Overige bouwinstallatie 01/01/2005 - 31/12/2007
45410Stukadoorswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45421Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/2005 - 31/12/2007
45422Metaalschrijnwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
45431Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2005 - 31/12/2007
45432Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/2005 - 31/12/2007
45433Plaatsen van behang 01/01/2005 - 31/12/2007
45441Schilderen 01/01/2005 - 31/12/2007
45442Glaszetten 01/01/2005 - 31/12/2007
45450Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
45500Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/2005 - 31/12/2007
50101Groothandel in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50102Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50103Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50104Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
50200Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50301Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50302Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
50400Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
50500Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
51110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten 01/01/2005 - 31/12/2007
51120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2005 - 31/12/2007
51140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
51150Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
51170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 01/01/2005 - 31/12/2007
51190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2005 - 31/12/2007
51210Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51220Groothandel in bloemen en planten 01/01/2005 - 31/12/2007
51230Groothandel in levende dieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2005 - 31/12/2007
51250Groothandel in ruwe tabak 01/01/2005 - 31/12/2007
51310Groothandel in groenten en fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
51321Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/2005 - 31/12/2007
51322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2005 - 31/12/2007
51331Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
51332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2005 - 31/12/2007
51340Groothandel in dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
51350Groothandel in tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
51370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2005 - 31/12/2007
51381Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51382Groothandel in aardappelproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51383Groothandel in diervoeders met uitzondering van voeders voor hoevendieren 01/01/2005 - 31/12/2007
51384Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51391Groothandel in diepvriesproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51392Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51410Groothandel in textiel 01/01/2005 - 31/12/2007
51421Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51422Groothandel in schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
51430Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
51441Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/2005 - 31/12/2007
51442Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
51450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2005 - 31/12/2007
51460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51471Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/2005 - 31/12/2007
51472Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2005 - 31/12/2007
51473Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51474Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
51475Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/2005 - 31/12/2007
51476Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
51477Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
51478Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51510Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51520Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2005 - 31/12/2007
51531Groothandel in hout 01/01/2005 - 31/12/2007
51532Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/2005 - 31/12/2007
51541Groothandel in ijzerwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
51542Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/2005 - 31/12/2007
51550Groothandel in chemische producten 01/01/2005 - 31/12/2007
51561Groothandel in diamant 01/01/2005 - 31/12/2007
51562Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51570Groothandel in afval en schroot 01/01/2005 - 31/12/2007
51810Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
51820Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
51830Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2005 - 31/12/2007
51840Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
51850Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden 01/01/2005 - 31/12/2007
51860Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden 01/01/2005 - 31/12/2007
51871Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal 01/01/2005 - 31/12/2007
51872Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van motorvoertuigen, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51873Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
51880Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
51900Overige groothandel 01/01/2005 - 31/12/2007
52111Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52113Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52114Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52115Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52116Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52121Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52122Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van minder dan 2.500 m2) 01/01/2005 - 31/12/2007
52210Detailhandel in groenten en fruit 01/01/2005 - 31/12/2007
52220Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/2005 - 31/12/2007
52230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2005 - 31/12/2007
52240Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/2005 - 31/12/2007
52250Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/2005 - 31/12/2007
52260Detailhandel in tabaksproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52271Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2005 - 31/12/2007
52272Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
52310Apothekers 01/01/2005 - 31/12/2007
52320Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52330Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52410Detailhandel in textiel 01/01/2005 - 31/12/2007
52421Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/2005 - 31/12/2007
52422Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/2005 - 31/12/2007
52423Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/2005 - 31/12/2007
52424Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
52425Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/2005 - 31/12/2007
52426Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/2005 - 31/12/2007
52431Detailhandel in schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
52432Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52441Detailhandel in meubels 01/01/2005 - 31/12/2007
52442Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/2005 - 31/12/2007
52450Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
52461Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/2005 - 31/12/2007
52462Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/2005 - 31/12/2007
52470Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/2005 - 31/12/2007
52481Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
52482Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52483Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/2005 - 31/12/2007
52484Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
52485Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisieinstrumenten 01/01/2005 - 31/12/2007
52486Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/2005 - 31/12/2007
52487Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
52488Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/2005 - 31/12/2007
52489Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/2005 - 31/12/2007
52491Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/2005 - 31/12/2007
52492Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/2005 - 31/12/2007
52493Gespecialiseerde detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2005 - 31/12/2007
52494Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/2005 - 31/12/2007
52495Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/2005 - 31/12/2007
52496Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/2005 - 31/12/2007
52497Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52498Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
52501Detailhandel in antiquiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
52502Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/2005 - 31/12/2007
52610Postorderbedrijven 01/01/2005 - 31/12/2007
52621Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/2005 - 31/12/2007
52622Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/2005 - 31/12/2007
52623Overige markt- en straathandel 01/01/2005 - 31/12/2007
52630Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/2005 - 31/12/2007
52710Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/2005 - 31/12/2007
52720Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/2005 - 31/12/2007
52730Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/2005 - 31/12/2007
52740Overige reparaties, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
55101Hotels en motels, met restaurant 01/01/2005 - 31/12/2007
55102Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/2005 - 31/12/2007
55210Jeugdherbergen en berghutten 01/01/2005 - 31/12/2007
55220Kampeerterreinen 01/01/2005 - 31/12/2007
55231Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/2005 - 31/12/2007
55232Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/2005 - 31/12/2007
55233Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/2005 - 31/12/2007
55301Restaurants van het traditionele type 01/01/2005 - 31/12/2007
55302Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
55401Cafés 01/01/2005 - 31/12/2007
55402Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
55510Kantines 01/01/2005 - 31/12/2007
55521Catering 01/01/2005 - 31/12/2007
55522Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/2005 - 31/12/2007
60100Vervoer per spoor 01/01/2005 - 31/12/2007
60211Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
60212Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
60220Exploitatie van taxi's 01/01/2005 - 31/12/2007
60230Overig vervoer van personen te land 01/01/2005 - 31/12/2007
60241Verhuisdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
60242Goederenvervoer over de weg 01/01/2005 - 31/12/2007
60243Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/2005 - 31/12/2007
60300Vervoer via pijpleidingen 01/01/2005 - 31/12/2007
61100Zee- en kustvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
61200Binnenvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
62100Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
62200Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/2005 - 31/12/2007
62300Ruimtevaart 01/01/2005 - 31/12/2007
63111Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2005 - 31/12/2007
63112Overige vrachtbehandeling 01/01/2005 - 31/12/2007
63121Opslag in koelpakhuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
63122Overige opslag 01/01/2005 - 31/12/2007
63210Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/2005 - 31/12/2007
63220Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/2005 - 31/12/2007
63230Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/2005 - 31/12/2007
63301Reisbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
63302Reisorganisatoren 01/01/2005 - 31/12/2007
63303Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
63401Expeditiekantoren 01/01/2005 - 31/12/2007
63402Bevrachting 01/01/2005 - 31/12/2007
63403Scheepsagenturen 01/01/2005 - 31/12/2007
63404Douaneagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
63405Vervoersbemiddeling 01/01/2005 - 31/12/2007
63406Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
64110Nationale posterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
64120Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/2005 - 31/12/2007
64200Telecommunicatie 01/01/2005 - 31/12/2007
65110Centrale banken 01/01/2005 - 31/12/2007
65120Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2005 - 31/12/2007
65210Financiële leasing 01/01/2005 - 31/12/2007
65221Verbruikskrediet 01/01/2005 - 31/12/2007
65222Overige kredietverstrekking 01/01/2005 - 31/12/2007
65223Factoring 01/01/2005 - 31/12/2007
65231Financiële holdings 01/01/2005 - 31/12/2007
65233Beursvennootschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
65234Portefeuillemaatschappijen 01/01/2005 - 31/12/2007
65235Instellingen voor collectieve belegging 01/01/2005 - 31/12/2007
65236Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
66011Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66012Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66013Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66020Pensioenfondsen 01/01/2005 - 31/12/2007
66031Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66032Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
66033Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2005 - 31/12/2007
67110Beheer van financiële beurzen 01/01/2005 - 31/12/2007
67120Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/2005 - 31/12/2007
67130Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
67201Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/2005 - 31/12/2007
67202Schade- en risico- experten 01/01/2005 - 31/12/2007
67203Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/2005 - 31/12/2007
70111Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
70112Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/2005 - 31/12/2007
70113Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/2005 - 31/12/2007
70120Handel in onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70201Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/2005 - 31/12/2007
70202Verhuur van sociale woningen 01/01/2005 - 31/12/2007
70203Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
70204Verhuur van terreinen 01/01/2005 - 31/12/2007
70311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70312Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
70321Beheer van residentiële gebouwen 01/01/2005 - 31/12/2007
70322Beheer van overig onroerend goed 01/01/2005 - 31/12/2007
71100Verhuur van motorwagens 01/01/2005 - 31/12/2007
71210Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/2005 - 31/12/2007
71220Verhuur van schepen 01/01/2005 - 31/12/2007
71230Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
71310Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
71320Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/2005 - 31/12/2007
71330Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/2005 - 31/12/2007
71340Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
71401Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2005 - 31/12/2007
71402Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/2005 - 31/12/2007
71403Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
71404Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/2005 - 31/12/2007
71405Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/2005 - 31/12/2007
71406Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
71407Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/2005 - 31/12/2007
71408Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
72100Computeradviesbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
72210Uitgeverijen van programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
72220Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur 01/01/2005 - 31/12/2007
72300Gegevensverwerking 01/01/2005 - 31/12/2007
72400Databanken 01/01/2005 - 31/12/2007
72500Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/2005 - 31/12/2007
72600Overige activiteiten in verband met computers 01/01/2005 - 31/12/2007
73100Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2005 - 31/12/2007
73200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74111Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/2005 - 31/12/2007
74112Notariskantoor 01/01/2005 - 31/12/2007
74113Deurwaarderskantoor 01/01/2005 - 31/12/2007
74114Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2005 - 31/12/2007
74121Boekhouders 01/01/2005 - 31/12/2007
74122Accountants 01/01/2005 - 31/12/2007
74123Bedrijfsrevisoren 01/01/2005 - 31/12/2007
74124Belastingconsulenten 01/01/2005 - 31/12/2007
74131Marktonderzoekbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74132Organisatie van opiniepeilingen 01/01/2005 - 31/12/2007
74141Public-relationsbureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74142Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/2005 - 31/12/2007
74151Managementactiviteiten van holdings 01/01/2005 - 31/12/2007
74152Coördinatiecentra 01/01/2005 - 31/12/2007
74201Architecten 01/01/2005 - 31/12/2007
74202Landmeters 01/01/2005 - 31/12/2007
74203Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
74301Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2007
74302Technische testen en analyses 01/01/2005 - 31/12/2007
74401Publiciteitsagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74402Beheer van publiciteitsdragers 01/01/2005 - 31/12/2007
74403Etaleurs en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
74501Personeelsselectie en plaatsing 01/01/2005 - 31/12/2007
74502Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/2005 - 31/12/2007
74503Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
74601Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
74602Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/2005 - 31/12/2007
74700Industriële reiniging 01/01/2005 - 31/12/2007
74811Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
74812Fotolaboratoria 01/01/2005 - 31/12/2007
74820Verpakkingsbedrijven 01/01/2005 - 31/12/2007
74851Secretariaten 01/01/2005 - 31/12/2007
74852Vertaaldiensten en tolken 01/01/2005 - 31/12/2007
74853Behandeling van post 01/01/2005 - 31/12/2007
74854Sociale secretariaten 01/01/2005 - 31/12/2007
74855Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
74860Callcenters 01/01/2005 - 31/12/2007
74871Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten 01/01/2005 - 31/12/2007
74872Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/2005 - 31/12/2007
74873Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/2005 - 31/12/2007
74874Binnenhuisarchitecten 01/01/2005 - 31/12/2007
74875Bedrijvencentra 01/01/2005 - 31/12/2007
74876Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels 01/01/2005 - 31/12/2007
74877Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2005 - 31/12/2007
74878Impresariaten en theateragentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
74879Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
75111Centrale overheid 01/01/2005 - 31/12/2007
75112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2005 - 31/12/2007
75113Provinciale overheid 01/01/2005 - 31/12/2007
75114Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/2005 - 31/12/2007
75115O.C.M.W's 01/01/2005 - 31/12/2007
75116Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/2005 - 31/12/2007
75120Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/2005 - 31/12/2007
75130Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/2005 - 31/12/2007
75140Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/2005 - 31/12/2007
75210Buitenlandse zaken 01/01/2005 - 31/12/2007
75220Defensie 01/01/2005 - 31/12/2007
75231Rechtbanken 01/01/2005 - 31/12/2007
75232Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/2005 - 31/12/2007
75233Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/2005 - 31/12/2007
75241Veiligheidsdiensten 01/01/2005 - 31/12/2007
75244Federale Politie 01/01/2005 - 31/12/2007
75245Lokale Politie 01/01/2005 - 31/12/2007
75250Civiele bescherming en brandweer 01/01/2005 - 31/12/2007
75301Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/2005 - 31/12/2007
75302Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/2005 - 31/12/2007
75303Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2005 - 31/12/2007
80101Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80102Provinciaal basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80103Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80104Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80105Internationaal basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80109Basis- en kleuteronderwijs waaraan de codes 80.101 tot en met 80.105 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2005 - 31/12/2007
80211Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80212Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80213Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80214Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80215Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80216Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80219Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2005 - 31/12/2007
80221Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80222Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80223Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80224Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80225Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80226Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80301Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
80302Provinciaal hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80303Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80304Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80305Internationaal hoger onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80306Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2005 - 31/12/2007
80309Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend 01/01/2005 - 31/12/2007
80411Autorijscholen 01/01/2005 - 31/12/2007
80412Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2005 - 31/12/2007
80421Volwassenenvorming 01/01/2005 - 31/12/2007
80422Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/2005 - 31/12/2007
80423Schriftelijk onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2007
80424Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85110Ziekenhuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85120Medische praktijken 01/01/2005 - 31/12/2007
85130Tandartspraktijken 01/01/2005 - 31/12/2007
85141Medische laboratoria 01/01/2005 - 31/12/2007
85142Ziekenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2007
85143Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/2005 - 31/12/2007
85144Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/2005 - 31/12/2007
85145Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
85146Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85200Veterinaire diensten 01/01/2005 - 31/12/2007
85311Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/2005 - 31/12/2007
85312Weeshuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85313Instituten voor probleemkinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
85314Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/2005 - 31/12/2007
85315Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/2005 - 31/12/2007
85316Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
85321Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/2005 - 31/12/2007
85322Beschuttende werkplaatsen 01/01/2005 - 31/12/2007
85323Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
90010Afvalwaterinzameling en -behandeling 01/01/2005 - 31/12/2007
90021Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval 01/01/2005 - 31/12/2007
90022Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/2005 - 31/12/2007
90031Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/2005 - 31/12/2007
90032Sanering en dergelijke activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
91110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91120Beroepsorganisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91200Vakverenigingen 01/01/2005 - 31/12/2007
91310Religieuze of filosofische organisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91320Politieke organisaties 01/01/2005 - 31/12/2007
91330Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
92111Productie van bioscoopfilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92112Productie van televisiefilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92113Productie van overige films 01/01/2005 - 31/12/2007
92114Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/2005 - 31/12/2007
92120Distributie van films 01/01/2005 - 31/12/2007
92130Vertoning van bioscoopfilms 01/01/2005 - 31/12/2007
92201Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92202Productie van televisieprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92203Uitzending van televisieprogramma's 01/01/2005 - 31/12/2007
92311Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/2005 - 31/12/2007
92312Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/2005 - 31/12/2007
92313Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/2005 - 31/12/2007
92321Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92322Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/2005 - 31/12/2007
92331Kermisattracties 01/01/2005 - 31/12/2007
92332Pretparken 01/01/2005 - 31/12/2007
92340Overig amusement, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
92400Persagentschappen 01/01/2005 - 31/12/2007
92510Bibliotheken en openbare archieven 01/01/2005 - 31/12/2007
92520Musea en monumentenzorg 01/01/2005 - 31/12/2007
92530Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/2005 - 31/12/2007
92611Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/2005 - 31/12/2007
92612Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/2005 - 31/12/2007
92613Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/2005 - 31/12/2007
92621Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/2005 - 31/12/2007
92622Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/2005 - 31/12/2007
92623Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/2005 - 31/12/2007
92710Loterijen en kansspelen 01/01/2005 - 31/12/2007
92721Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/2005 - 31/12/2007
92722Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92723Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
92724Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/2005 - 31/12/2007
93011Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
93012Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/2005 - 31/12/2007
93013Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/2005 - 31/12/2007
93021Kapsalons 01/01/2005 - 31/12/2007
93022Schoonheidszorg 01/01/2005 - 31/12/2007
93031Begrafenisondernemingen 01/01/2005 - 31/12/2007
93032Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/2005 - 31/12/2007
93040Overige lichaamsverzorging 01/01/2005 - 31/12/2007
93051Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
93052Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2007
93053Overige diensten aan personen, n.e.g. 01/01/2005 - 31/12/2007
95000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2005 - 31/12/2007
96000Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
97000Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2005 - 31/12/2007
98903Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/2005 - 31/12/2007
98904B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/2005 - 31/12/2007
98905Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/2005 - 31/12/2007
99000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2005 - 31/12/2007