Bron DWH_ONP_DROITMINIMUM

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Naam

DWH_ONP_DROITMINIMUM

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - 31/12/2015

Coverage/scope

Het bestand bevat gegevens over het minimumrecht per loopbaanjaar.

Periodiciteit

De gegevens over het minimumrecht per loopbaanjaar worden iedere vijf jaar aangeleverd met als startjaar 2015.

Observatie eenheid

Een aangegeven betaling van een rustpensioen.

Structuur

  • Het bestand van 2015 bevat gegevens over alle gepensioneerden met een loopbaan als werknemer die in 2015 voor de eerste keer een pensioen ontvangen.
  • Op basis van de gegevens uit dit bestand kan afgezonderd worden welke gepensioneerden een aanvulling krijgen van het minimumrecht per loopbaanjaar, alsook over welk bedrag dit gaat.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/