Variabele: Bijkomende informatie gezamenlijke opleiding

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijkomende informatie gezamenlijke opleiding

Afkorting

Bijk_info_gez_opl

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Een opleiding in het hoger onderwijs kan door meerdere instellingen gezamenlijk georganiseerd worden. De namen van de instellingen die de opleiding samen hebben aangeboden, worden hier opgenomen.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 31/12/2013

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/