Variabele: Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Afkorting

Budart_id

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Om recht te hebben op de maatschappelijke integratie moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ook de buitenlanders) en aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

In het begrotingsartikel worden de verschillende soorten hulpverlening onderscheiden en wordt bepaald of ze gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke integratie ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op het leefloon, het aantal personen dat door het OCMW worden tewerkgesteld, het aantal personen waarop andere maatregelen van toepassing zijn, ... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
105Persoon die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.(100%) 01/01/2016 - ∞
106Bestaansminimum toegekend aan dakloze (100%) 01/01/2016 - ∞
108Tewerkstelling art. 61 (100%) 01/01/2016 - ∞
109Verhoogd bestaansminimum (100%) 01/01/2016 - ∞
112Personeelskosten (100%) 01/01/2016 - ∞
114Sociale economie-initiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
115Art. 60.7 deeltijds (100%) 01/01/2016 - ∞
116Art. 60.7voltijds (100%) 01/01/2016 - ∞
118Doorstromings-programma (100%) 01/01/2016 - ∞
119Sociaal inschakelings-initiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
120Invoeginterim (100%) 01/01/2016 - ∞
121Activa-plan (100%) 01/01/2016 - ∞
122Banenplanuitkering (100%) 01/01/2016 - 30/09/2017
123Erkende arbeidsposten (100%) 01/01/2016 - ∞
124Plan Activa PVP voor 45 jaar (100%) 01/01/2016 - 31/12/2019
125Plan Activa PVP +45 jaar (100%) 01/01/2016 - 31/12/2019
126Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
127Combinatie van activeringen (100%) 01/01/2016 - ∞
128Partnerschapsovereenkomst (100%) 01/01/2016 - ∞
129Toelage onderhoudsgeld (100%) 01/01/2016 - ∞
130Project individuele integratie (75%) 01/01/2016 - 31/12/2016
132Begeleiding kosten en activatie projet individuele integratie (10%) 01/01/2016 - ∞
133Begeleiding kosten en activatie project individuele integratie student (10%) 01/01/2016 - ∞
134Art.60.7 deeltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
135Art.60.7 voltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
136Sociaal econ.init. vanaf 2017 (100%) 01/01/2017 - ∞
137Inschakelingstewerkstelling voltijds (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
138Inschakelingstewerkstelling deeltijds (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
139Opleiding inschakelingstewerkstelling (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
152Begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar(20%) 01/04/2021 - 30/09/2021
153Begeleiding en activatie GPMI student (20%) 01/04/2021 - 30/09/2021
401HZIV 01/01/2020 - ∞
501Hulpbehoevende Belgen niet ingeschreven + hospitalisatie (100%) 01/01/2016 - ∞
502Hulpbehoevende buitenlanders niet ingeschreven (100%) 01/01/2016 - ∞
504Kinderen (100%) 01/01/2016 - ∞
506Toegewezen asielzoekers (50%) 01/01/2016 - ∞
507Activering van de maatschappelijke hulp (100%) 01/01/2016 - ∞
508Activering - Art.60 (100%) 01/01/2016 - ∞
509Activering - Art.61 (100%) 01/01/2016 - ∞
510Aanvullend financiële steun op activering (100%) 01/01/2016 - ∞
513Partnerschaps-overeenkomst (100%) 01/01/2016 - ∞
515Art.60.7 deeltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
516Art.60.7 voltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
517Sociaal econ.init. vanaf 2017(100%): 01/01/2017 - ∞
518Inschakelingstewerkstelling voltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
519Inschakelingstewerkstelling deeltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
520Opleiding inschakelingstewerkstelling (Brussels Ggewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
521Steun tijdelijke bescherming (35%) 01/03/2022 - ∞ De eerste 4 maanden van het equivalent leefloon voor een persoon met tijdelijke bescherming (statuut K) worden aan het OCMW terugbetaald aan 135% (100%+35%), de volgende maanden aan 125% (100% = 25%). Deze maatregelen waren van toepassing van maart 2022 tot september 2023.
522Steun tijdelijke bescherming (25%) 01/03/2022 - ∞ De eerste 4 maanden van het equivalent leefloon voor een persoon met tijdelijke bescherming (statuut K) worden aan het OCMW terugbetaald aan 135% (100%+35%), de volgende maanden aan 125% (100% = 25%). Deze maatregelen waren van toepassing van maart 2022 tot september 2023.
855Leefloon (55 %) 01/01/2016 - ∞
863Leefloon (63 %) 01/01/2016 - ∞
864Leefloon (64%) 01/01/2020 - ∞
865Leefloon (65 %) 01/01/2016 - ∞
866Leefloon (66%) 01/01/2016 - ∞
870Leefloon (67%) 01/01/2016 - ∞
965Geïndividualiseerd project student (55%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
973Geïndividualiseerd project student (63%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
975Geïndividualiseerd project student (65%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
976Leefloon (68%) 01/01/2016 - 31/12/2016
980Leefloon (69%) 01/01/2016 - 31/12/2016