Variabele: Geïndexeerd bedrag minimumpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Geïndexeerd bedrag minimumpensioen

Afkorting

bedrag_MP_geïndexeerd

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Bedrag van het geïndexeerde minimumpensioen.

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het betreft het bedrag van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan.

Internationale compatibiliteit

/