Variabele: Aantal punten zelfredzaamheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal punten zelfredzaamheid

Afkorting

nb_pts_autonomie

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Het aantal punten dat het kind scoort inzake zelfredzaamheid

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De variabelen "aantal punten zelfredzaamheid" en "ongeschiktheid" vormen een eenheid binnen het systeem van de verhoogde kinderbijslag - oude wetgeving. Een kind moet minstens 66% ongeschikt zijn om het recht op verhoogde kinderbijslag te openen. In dat geval is er een basisbedrag aan verhoogde tegemoetkoming. Deze uitkering kan nog verhoogd worden van zodra het kind een score van 4 of meer haalt op de zelfredzaamheidschaal. Om de zelfredzaamheid te bepalen wordt getest op 6 verschillende functionele categorieën: gedrag, communicatie, lichaamsverzorging, verplaatsing, li-chaamsbeheersing in bepaalde situaties en de handigheid, aanpassing van en aan de omgeving. In bepaalde gevallen wordt er geen test afgenomen om de zelfredzaamheid te bepalen en wordt enkel de ongeschiktheid van het kind vastgesteld.
  • Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten halen. De 3 functies met de hoogste score worden opgeteld, het resultaat van deze som is het aantal punten zelfredzaamheid.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen bijkomende test afgenomen 01/01/2002 - ∞
10 tot 3 01/01/2002 - ∞
24 tot 6 01/01/2002 - ∞
37 tot 9 01/01/2002 - ∞